Tweeria เบื้องต้น

posted on 21 Jan 2013 21:56 by ifine

(แปลจาก Help http://tweeria.com/help)การสร้างตัวละคร

 โลกของ Tweeria แบ่งเป็นสามเผ่า

 North Expansion
 Human Alliance
 Free Tribes

(แต่ละเผ่าจะมีเรื่องราวของตัวเอง เด่วค่อยมาแปลแล้วกัน)

นี่คือคลาสต่างๆ

 Warriors
ค่าหลัก : Strength; อาวุธ: Swords, Axes

 Hunters
ค่าหลัก: Dexterity; อาวุธ: Bows, Crossbows

 Mages
ค่าหลัก: Intellect; อาวุธ: Staves

ใน version 1.1 เราสามารถปรับเปลี่ยนเผ่าและคลาสได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เข้าไปเปลี่ยนได้ที่หน้า setting ) แต่การเปลี่ยนแต่ละครั้งเราจะเสีย - ไอเทมทั้งหมด, อาร์ตเวิร์กทั้งหมด เสียเลเวลไปครึ่งนึง และเสียทรัพยากรที่มีไปครึ่งนึง

สำหรับ ไอเทม, คาถา หรืออาร์ตเวิร์กที่เราทำไว้ใน market ก็ยังอยู่ แต่คราวนี้เราต้องเสียเงินซื้อมาใส่ (ในส่วนนี้คิดว่าถ้าเราสร้างของเองในตอนแรกเราก็ใช้ได้เองเลย ไม่ต้องซื้อ)


การเล่น

Tweeria ผู้เล่นไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่า "ทวิต" ทวิตๆ ทวิตอะไรก็ได้ เกมจะสุ่มเหตุการณ์จากทวิตของเราเอง

แต่เราก็สามารถควบคุมตัวละครได้นิดหน่อยในการทวิต เช่น ดันเจี้ยนที่จะไป คาถาที่จะร่าย ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามที่จะโจมตี เป็นต้น (รายละเอียดอยู่อีกหมวดนึง) 


การอัพเดตข้อมูลในเกม

feed ในเกม ไม่ได้อัพเดตแบบ realtime เพราะมีลิมิตของทวิตเตอร์ API อยู่ โดยปกติระบบจะประมวลผลชั่วโมงละ 1-2 ครั้ง แต่ก็อาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับการโหลดของ server


การหลับ

*ของใหม่ใน version 1.1*

ตัวละครของเราจะเข้าโหมด "หลับ" ถ้าผู้เล่นไม่ได้ล็อกอินเข้าหน้าเวบ tweeria นานเกินกว่า 1 สัปดาห์ ถ้าเข้าโหมดหลับแล้วจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในเกม จนกว่าผู้เล่นจะล็อคอินเข้าหน้าเวบ จะเป็นปลุกตัวละครขึ้นอีกครั้ง


Your hero

Each of characters has a set of heroic characteristics. Each of these has influence on something:

— Level
Hero's level affects on the available things that he can equip, dungeons available for run and other game's things. You can create more powerful and cool stuff at higher levels. Also you can fight with stronger monsters and the game becomes harder.

— Experience
Your character needs to gain some quantity of experience to reach the next level. Hero gets experience from monster kills and from other heroic actions. The higher the level of the hero, the more experience he needs to reach the next level.

— Hit Points
It displays the number of health of the hero. The more health the more likely that you will live longer in a fight with a monster or another player. During the battle, the hero's health is taken away, but it is fully restored in the next update of game data.

— Mana Points
It displays mana of the hero. Character needs mana points to cast spells in the game. Each spell, depending on its power requires mana. The stronger the spell, the more mana you should spend to use it. If your hero has not enough mana to use his spells, he can not cast it.

Mana points restore fully before every update of game data.

— Strength, Dexterity, Intellect
Each character has one main characteristic depending on its class. For hunters it is Dexterity, for the warriors — Strength, for mages — Intellect. The more main characteristic, the more chance you have to win the battle with the monster or against player.

For example, warrior doesn’t need Dexterity and Intellect, but it is very important for him to have a lot of Strength. Try to equip items with a bonus to your main characteristic. This will increase your chances of success in battle.

Note: main characteristics (Strength, Dexterity, Intellect) do not affect the Damage directly, but are involved in the calculation of the fight.

— Damage
It shows the damage that player’s character causes to his enemy by a single blow. This is a very important characteristic that directly affects the success in a battle. Try to always equip things which give more bonus damage to character.

— Defense
The more protection your hero has, the more resistant he will versus enemy strikes. High defense rank takes a big effect to survival of the hero.

— Luck
It affect the chances of finding a fine item, and can give a small bonus in a fight with a monster or player (if your hero is more lucky than his opponent)

— Leadership
After registration in the game your character gets a certain amount of leadership points from 1 to 10 depending on the ratio between following and followers in your twitter. The group with a powerful leader will be more successful in fighting a strong monster or in a group raid run.

การตาย

ตัวละครใน tweeria จะไม่มีการตาย ถ้า HP เหลือ 1 ตัวละครจะถือว่าแพ้ทันที (และถ้าใครโจมตีผู้เล่นตอน HP = 1 ก็จะชนะทันทีเช่นกัน) พลังชีวิตจะฟื้นฟูจนเต็มทุกครั้งที่มีการอัพเดตข้อมูลใหม่